Blog > Komentarze do wpisu
Pola konkursowe
Czyli gdzie szukać tematu.

NIEPRZEZWYCIĘŻONA ODMIENNOŚĆ DOŚWIADCZEŃ może prowadzić DO DYSKRYMINACJI.

Obserwujcie i przedstawiajcie doświadczenia, jakie są udziałem innych. Innych ze względu na:
- płeć
- wiek
- pochodzenie geograficzne (kraj, region)
- pochodzenie środowiskowe (wieś - miasto)
- typ wykształcenia
- typ pracy zawodowej
- status społeczny i materialny, bezrobocie, biedę
- tradycję, wychowanie, styl, nawyki i wybory kulturalne
- światopogląd, religię, wyznanie
- orientację ideową, zestaw liczących się wartości
- orientację seksualną
- niepełnosprawność
- piętnująca chorobę
- wygnanie, uchodźstwo, migracje
- więzienie
- doświadczenie historyczne, pamięć
- język, środki wyrazu i kontaktu
- dostęp do informacji.

W tych obszarach poszukajcie tematów i przyszłych bohaterów Waszych tekstów.

poniedziałek, 02 kwietnia 2007, ten_inny_konkurs

Polecane wpisy

  • Zbieramy 1%

    Program Warszawa Różnolita, a także sam konkurs Ten Inny, zostały zrealizowane przez trzy współpracujące ze sobą organizacje: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarz

  • Jakie są reguły konkursu?

    Zaczynamy już dziś! Regulamin konkursu. REGULAMIN KONKURSU „TEN INNY” PREAMBUŁA Podstawowy zamiar: w duchu Kampanii Rady Europy zabiegać o wolność o

  • Co to za konkurs?

    „Pojęcie Inny jest najczęściej określane z punktu widzenia białego, Europejczyka. Ale dziś idę przez wieś w górach Etiopii, biegnie za mną gromada dzieci