Blog > Komentarze do wpisu
Pola konkursowe
Czyli gdzie szukać tematu.

NIEPRZEZWYCIĘŻONA ODMIENNOŚĆ DOŚWIADCZEŃ może prowadzić DO DYSKRYMINACJI.

Obserwujcie i przedstawiajcie doświadczenia, jakie są udziałem innych. Innych ze względu na:
- płeć
- wiek
- pochodzenie geograficzne (kraj, region)
- pochodzenie środowiskowe (wieś - miasto)
- typ wykształcenia
- typ pracy zawodowej
- status społeczny i materialny, bezrobocie, biedę
- tradycję, wychowanie, styl, nawyki i wybory kulturalne
- światopogląd, religię, wyznanie
- orientację ideową, zestaw liczących się wartości
- orientację seksualną
- niepełnosprawność
- piętnująca chorobę
- wygnanie, uchodźstwo, migracje
- więzienie
- doświadczenie historyczne, pamięć
- język, środki wyrazu i kontaktu
- dostęp do informacji.

W tych obszarach poszukajcie tematów i przyszłych bohaterów Waszych tekstów.

poniedziałek, 02 kwietnia 2007, ten_inny_konkurs